proza
 

In every colour there's the light.
In every stone sleeps a crystal.
Remember the Shaman, when he used to say:
"Man is the dream of the dolphin"

Enigma

Wanneer je verliest, verlies dan niet de les
die je ervan hebt geleerd.  
Sta open voor verandering,
maar raak je normen en waarden niet kwijt.
Onthoud dat niet krijgen wat je wilt
soms het beste is wat je kan overkomen.
Een liefdevolle sfeer in je huis
legt de basis voor je leven.
Onthoud dat zwijgen soms het beste antwoord is. 
H
eb respect voor jezelf, respect voor anderen
en neem verantwoordelijkheid voor je daden.

Uit: Levenstips van de Dalai Lama       

  *****    "Kijk niet naar de fouten van anderen,
Kijk naar je eigen daden,
zowel de gedane als de ongedane  zaken"

Boeddha


*****


Kies niet met je hoofd
maar met je hart.
Je verstand is er om
keuzes te begrijpen,
niet om ze te maken.

Ton van der Kroon

*****
 

'Heb de stilte lief boven alle dingen:
Zij zal je een vrucht aandragen
 die in woorden
 onmogelijk beschreven kan worden.

In
het begin zijn wij het
die onszelf dwingen te zwijgen.
Maar vervolgens groeit er uit ons
zwijgen iets dat ons tot het zwijgen
aantrekt. Dat het leven je het gevoel
mag schenken van dat iets, dat uit
de stilte geboren wordt !

Isaac van Ninivé
(Syrische woestijnmonnik, zevende eeuw na Cr.)


*****

"Liefde is de ware natuur
van alles wat leeft"


*****

'Wacht niet tot de
hemel op aarde is
gekomen voordat
je liefde gaat geven.
Doe het nu !

Uit: Wijsheid voor iedere dag, Paul Ferrini.

*****


"Ware liefde verlangt niets,
ze is al compleet"

*****

Het kan opeens zomaar voor je staan
het lijkt op iets om uit de weg te gaan
Dat is het vreemde van
G
eluk
je maakt het waar of je maakt het stuk!

Fragment van het gedicht  'Ontmoeting' uit de
bundel  gebroken zinnen van
zanger en liedjesschrijver Stef Bos


Geluk

G
eluk is een plant
die met stevige wortels
diep in de aarde staat,
ze groeit langzaam maar gestaag.
G
eluk dat te snel komt,
duurt meestal niet lang.

Uit: '75 woorden' Toon Hermans
 

 

Als je me vrij laat,
zal ik je binden.
Als je opzij gaat,
zul je me vinden.'


Fragment uit het gedicht
: 'Geef me de ruimte'
van Seth Gaaikema*****

Vriendschap

V
riendschap geeft kleur aan het leven.
Ze is fris als de lente,
groen als de zomer,
goud als de herfst,
wit als de winter,
een handdruk, een lach, een kus,
zelfs een traan vertelt meer
dan honderd woorden kunnen zeggen.

V
riendschap zegt:

Ik ben blij met je en aanvaard je
zoals je bent.


 
                           

De man met de
onzichtbare jas

Er was eens een man
die niet meer naakt wilde zijn.
Niet dat hij geen kleren aan had
maar ondanks dat
leek het of het leven hem raakte
en op de huid zat.

Hij wilde een kleed
een weerbare jas
of iets wat daar op leek.
En hij verzon het gewoon.
Een weefsel van woorden.

Dus Vrede werd een draad.
Vergeven zelfs een klosje.
Geen Oordeel kreeg een streng,
en Liefde uitgesponnen.

En zo ontstond zijn jas,
onzichtbaar, geen gewicht.
Beschermend, elke dag.
En het Leven voelde Licht.

*****

Als achterom kijken je pijn doet
en vooruitblikken je bang maakt,

Kijk dan naast je,     

Ik ben er.....

*****

Een eigen thuis,
dat ieder liefdevol omarmt,
waar zonneschijn het mensenhart verwarmt.
Dat wens ik ieder, al is het nog zo klein,
tot innerlijke rust en
een stil gelukkig zijn.

*****

Mother...

Remembering all the yesterdays.
The special growing years.
Spent with friends and family,
and shared with smiles and tears....
Remembering all the yesterdays,
and, knowing as I do,
the
Love in those sweet memories
is all wrapped up in
y
ou...

*****

Climb every Mountain
search high and low
follow every highway
every road you know

Climb every Mountain
search every stream
follow every rainbow
untill you find your dream

*****

"Live offers you a thousand changes
all you have to do is take one"

*****


"You are never too old to set another goal
or to
dream a new dream
"

*****

 

Naar boven