Kerst

Wanneer in de kerstnacht
de sterren stralen
in het fluweel
van 't oneindig heelal,
denk ik aan de ster
 die de Wijzen uit 't Oosten
eens de weg wees
naar 't kind in een stal.

Wanneer in de kerstnacht
de sneeuwvlokken zweven
en onze duistere aarde
verhullen in wit,
denk ik aan de Zoon
 door God ons gegeven
om de schuld der
 mensheid met zijn
 komst te voldoen.

*****

Kleine witte wereld
waar het wonder in de nacht
in een stal in Bethlehem
ter wereld werd gebracht.

K
leine witte wereld
waar de herders met elkaar
even mochten kijken
en toen zagen: "Het is waar".

K
leine witte wereld
waar de Wijzen van heel ver
wisten van het kindje door die ene, grote ster.

Kleine witte wereld
waar we nu, na zoveel jaar
samen even stilstaan
bij de kribbe, met elkaar.

Liedjes uit Pinkelotje

Ook voor jouw

Op de grens van licht en duister
tussen zorgen en verdriet
kwam
Hij zonder glans en luister
met een
ster in het verschiet.

Troost en
Liefde van de Vader
kwamen tot ons in een kind
en geen mens staat ons ooit nader
dan de
Zoon door God
bemind.

Steeds weer tussen licht en duister
horen mensen, groot en klein
door de wind het zacht gefluister:
Ook voor jou zal Ik er zijn.

Gedicht van Miep van Rooijen

*****

Sterren in de nacht
Stralen helder licht
Schitteren in kracht
Scherpen het inzicht

Edwin van Rossen

*****

Ergens klinken klokjes
En muzikaal gezang
En daarna sneeuwen vlokjes
Eeuwen winters lang

Edwin van Rossen

*****

Kerstnacht

K
erstnacht - het woord  is
 als een lafenis,
een koele sneeuw, glanzend
onder het zachte
stralen der sterren - op de landen
is het weerloos stil
, een ongerept verwachten.

Kerstnacht - het eenzaam zwerven
der gedachten
rondom het oud verhaal,
het nimmer uit te spreken verlangen
naar het helder zingen
in de nacht
en het opgaan van de ster,
een lichtend teken.

*****

Buiten in de donkere nacht
begint een ster te stralen
met een wonderbare kracht
het is niet te verklaren
met Hem die is verwacht
zal er vrede op aarde nederdalen

*****

De geboorte van Christus,
een feestelijk maar sober moment.
Waar geluk wordt gedeeld
rond een kribbe
met mensen die
men nauwelijks kent.

*****

Temidden van miljoenen sterren
in het oneindige heelal,
straalt een ster,
zo glinsterend als kristal,
die door haar geflonker
zo hoog aan het firmament
haar warme stralen naar
moeder aarde zendt.

Hij leidt mij naar vrede en geluk
en houdt trouw de wacht
in de uren van de duistere nacht.
Ik hoop dat de ster
ook voor jou zal stralen
om de juiste weg naar de toekomst
te bepalen.

*****

Still of the Night

New fallen snow covers the ground
the scent on winter fills the air
children playing in the streets
Living life without a care


A lonely snowman stands
proudly in the square
adults go rushing past
without noticing he is there

*****In the beauty of the Season
In the joy of Christmas day
May you find a special meaning
That brings happiness your way

Once in Royal David's city

Once in Royal David's city
Stood a lowly cattle shed.
Where a mother laid her baby
in a manger for his bed.
Mary was that mother mild
Jesus Christ her little child. 

Candles flicker in de window
Like a guiding light
casting a gentle shadow
into the stilness of the night

In the distance there are churchbells
that suddenly start to ring
announcing the arrival of
Christmas
Remembering the birth of the King

Gedicht van Christine McClimans

*****
 

Ik hoorde hoe de klokken blij
het oude Kerstlied speelden.
Zij zongen vol vuur
in 't nachtelijk uur
van vrede op aarde
en welbehagen
 H

And our eyes at last shall see Him
through His own redeeming love.
For that Child so dear and gentle
is our Lord in heaven above.
And He leads His children on
To the place where He is gone.


*****

Born in a manger
Filled with straw and hay
Sent from the heart of God
On that very first Christmas day

*****
 

Naar boven